هنوز وارد سایت نشده اید

جلسه 1 حقوق جزا

برگزار کننده :عدالتخانه

جلسه نحوه استفاده نمایش
1 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
2 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
3 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
4 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
5 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
6 خرید دوره/ مدرسه حقوقی

اطلاعات دوره

حقوق جزا

مدت زمان دوره : 11 ساعت

هزینه دوره : 100,000تومان

برگزار کننده : عدالتخانه

برنامه هفتگی مدرسه : شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

درباره استاد

دکتر محمد عباس زاده

مدرس دوره های حقوقی

درباره گواهی نامه


برای گذراندن این دوره گواهینامه صادر نمیشود

اطلاعات تکمیلی دوره

حقوق جزا

کلیات- جرم – اسباب اباحه
مجرم و مسئولیت کیفری- علل رافع مسئولیت کیفری
طبقه بندی مجازات ها- معاذیرقانونی و قضایی- نهادهای ارفاقی- علل سقوط مجازات
جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص
جرایم علیه اموال و مالکیت- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
این دوره جزء مدرسه حقوقی عدالتخانه میباشد