هنوز وارد سایت نشده اید

جلسه 1 آئین دادرسی کیفری

برگزار کننده :عدالتخانه

جلسه نحوه استفاده نمایش
1 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
2 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
3 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
4 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
5 خرید دوره/ مدرسه حقوقی

اطلاعات دوره

آئین دادرسی کیفری

مدت زمان دوره : 10 ساعت

هزینه دوره : 100,000تومان

برگزار کننده : عدالتخانه

برنامه هفتگی مدرسه : دوشنبه - چهارشنبه - جمعه

درباره استاد

دکتر محمد عباس زاده

مدرس دوره های حقوقی

درباره گواهی نامه


برای گذراندن این دوره گواهینامه صادر نمیشود

اطلاعات تکمیلی دوره

آئین دادرسی کیفری

کلیات- ضابطان دادگستری- تعقیب متهم(جهات شروع به تعقیب- موانع تعقیب- علل سقوط دعوای عمومی)
تحقیقات مقدماتی(جهات شروع به تحقیق- اقدامات تحقیقی- قرارهای مرحله تحقیقات مقدماتی)
صلاحیت و رسیدگی مراجع کیفری
اعتراض به آراء(واخواهی- تجدیدنظرخواهی- فرجام خواهی-اعاده دادرسی)
اجرای احکام
این دوره جزء مدرسه حقوقی عدالتخانه میباشد