هنوز وارد سایت نشده اید

جلسه 1 حقوق تجارت

برگزار کننده :عدالتخانه

جلسه نحوه استفاده نمایش
1 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
2 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
3 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
4 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
5 خرید دوره/ مدرسه حقوقی

اطلاعات دوره

حقوق تجارت

مدت زمان دوره : 10 ساعت

هزینه دوره : 100,000تومان

برگزار کننده : عدالتخانه

برنامه هفتگی مدرسه : شنبه - سه شنبه - پنجشنبه

درباره استاد

استاد محمدمهدی عزیزپوری

مدرس دوره های حقوقی

درباره گواهی نامه


برای گذراندن این دوره گواهینامه صادر نمیشود

اطلاعات تکمیلی دوره

حقوق تجارت

جلسه 1 بخشهای مهم از تجارت 1 و بخشی از تجارت 2
جلسه 2: بخشهای مهم از تجارت 2
جلسه سوم كليات اسناد تجاري
جلسه چهارم بررسي اسناد تجاري
جلسه پنجم ورشكستگي
این دوره جزء مدرسه حقوقی عدالتخانه میباشد