هنوز وارد سایت نشده اید

جلسه 1 نحوه ارسال غیر حضوری گزارش کارشناسی رسمی دادگستری

برگزار کننده :عدالتخانه

جلسه نحوه استفاده نمایش
1 رایگان

اطلاعات دوره

نحوه ارسال غیر حضوری گزارش کارشناسی رسمی دادگستری

مدت زمان دوره : 7 دقیقه

هزینه دوره : 0تومان

برگزار کننده : عدالتخانه

برنامه هفتگی مدرسه : این دوره در برنامه مدرسه نیست

درباره استاد


کارشناس رسمی دادگستری و راهنمای سامانه های الکترونیک قضایی

درباره گواهی نامه


برای گذراندن این دوره گواهینامه صادر نمیشود

اطلاعات تکمیلی دوره

نحوه ارسال غیر حضوری گزارش کارشناسی رسمی دادگستری

این ویدیو جهت راهنمایی کارشناسان محترم دادگستری آماده شده است.
کارشناسان محترم میتوانند از طریق سامانه عدل ایران و بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به ارسال گزارش کارشناسی خود اقدام نمایند.